سازمان آرامستانهای کرمانشاه , یکی از سازمانهای خدماتی کرمانشاه میباشد که دارای اساسنامه وآیین نامه های مالی و اداری مصوب و مستقل است و کلیه فعالیت های این سازمان تحت نظارت شورای سازمان و هیئت مدیره برنامه ریزی و هدایت می شود .
ارکان سازمان آرامستانها عبارتند از :
الف ) شورای سازمان ب ) هیئت مدیره ج) مدیر عامل د) بازرس(حسابرس)
در حال حاضر در باغ فردوس در فضایی به وسعت ۴۵ هکتار بالغ بر یکصد و بیست هزار متوفیمدفون می باشد که از تاریخ دفن اولین متوفی در آن بیش از ۴۰ سال میگذرد . تدفین ابدان مطهربیش از ۳۵۰۰ شهید گلگون کفن انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در قطعات شهدا و همجواری بامقبره شهید آیت الله اشرفی اصفهانی و آیت الله نجومی وضعیت این گورستان را به حالت خاصی تغییر داده و این سازمان به مکانی مقدس در باورها و فرهنگ مردم قدرشناس کرمانشاه تبدیل شدهاست .
از سوی دیگر روند رو به رشد شهر نشینی و رشد و توسعه کرمانشاه به کلانشهر وظیفه این سازمان را در برنامه ریزیهای شهری دو چندان نموده است .
منابع آماری و اطلاعاتی مربوط به درگذشتگان که در حال حاضر توسط کاربران ثبت و ضبط می شودذخیره ای ارزشمند برای انجام امور تحقیقاتی و عامی و تحلیلی دانشگاهها و مراکز علمی کاربردی می باشد .