تلفن های تماس جهت هماهنگی آمبولانس و ارائه انتقادات و پیشنهادات :

۰۸۳۳۸۳۳۲۷۰۰

۰۸۳۳۸۳۳۲۶۰۰