پیش فروش مقبره های خانوادگی جدید بهشت زهرا س

به زودی سازمان آرامستان های شهرداری کرمانشاه در نظر دارد مقبره های خانوادگی جدید ساخته شده واقع در آرامستان جدید — بهشت زهرا– را برای درخواست کنندگان به پیش فروش بگذارد. متقاضیان می بایست برای اطلاعات بیشتر به سازمان آرامستان های کرمانشاه مراجعه نمایند.   اطلاعات جدیدتر از این خبر به زودی منتشر خواهد شد